www.blowerdoortest.dk er under opbygning.

Derfor henviser vi i øjeblikket til vores hjemmeside

www.jbn-byg.dk

 

Hvad er Blower door test?

Blower door er et udtryk, som kommer fra den metode der anvendes til at trykprøve en bygning.

Der monteres en ventilator (blower) i en af husets udvendige døre. Blæseren/ventilatoren er styret af en pc,
som måler trykforskellen mellem ude og inde, og dermed kan styre tryk i boligen samt hastighed på ventilatoren.
The Minneapolis Blower Door er et system hvor styringen via pc-en er sat op således, at testen følger den europæiske standard for området DS/EN 13829.