Hvad er Blower door test?

Blower door er et udtryk, som kommer fra den metode der anvendes til at trykprøve en bygning.

Der monteres en ventilator (blower) i en af husets udvendige døre.

Blæseren/ventilatoren er styret af en pc, som måler trykforskellen mellem ude og inde, og dermed kan styre tryk i boligen samt hastighed på ventilatoren.
Via ventilatoren trækkes alt luft ud af huset for at skabe undertryk i huset.

Undertrykket medfører, at luft, for at udjævne undertrykket, finder vej ind i huset via husets utætheder i klimaskærmen. Den luftmængde, som i løbet denne proces kører gennem huset, måles og udtrykkes som et gennemsnit i liter pr. sekund pr. kvadratmeter (l/s pr. m2).

De aktuelle utætheder i et hus kan identificeres ved hjælp af røg, vindmåler eller termografering (et varmekamera, der tydeligt viser kold, indstrømmede luft ved hjælp af farver).

The Minneapolis Blower Door er et system hvor styringen via pc-en er sat op således, at testen følger den europæiske standard for området DS/EN 13829.


Udgiften ved en måling er hurtigt tjent hjem igen i sparede varmeudgifter og forbedret velvære. Det er vigtigt, at eventuelle konstruktionsfejl og kuldebroer opdages i tide, da det ellers i værste fald kan medføre varige skader såsom svamp.