Termografi afslører kuldebroer og byggesjusk

Kuldebroer og energiforbrug

I bygningsreglementet stilles der krav om, at bygningsdele mod det fri kun må indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang. Kravet er fremsat for at mindske risikoen for kondens og skimmelvækst og begrænse varmetabet gennem de enkelte bygningsdele.

De nye energikrav i bygningsreglementet har medført, at konstruktionerne bliver bedre og bedre isoleret. Derved kommer varmetabet igennem utætheder og kuldebroer til at udgøre en stadig større del af det samlede energiforbrug.

Ved indvendig termografi afslører de kolde områder eventuelle kuldebroer eller utætheder.

Termografi afslører temperaturforskelle
Med et termografikamera registreres overfladetemperaturen, og der vil kunne vises områder med anderledes temperaturforhold. For at opnå et godt resultat er det nødvendigt med en temperaturforskel mellem ude og inde på mindst 10 grader. Afhængigt af hvad man ønsker undersøgt, kan termografiundersøgelsen udføres indvendig og/eller udvendig. God byggeteknisk indsigt vil sammen med et termografibillede kunne afsløre, om områder med afvigende temperatur skyldes fejl eller mangler i isoleringen.

Termografiundersøgelsen af en bygning udføres efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne - Kvalitativ sporing af termiske uregelmæssigheder i en bygnings klimaskærm - Infrarød metode.

Utætheder
I forbindelse med en tæthedstest af en bygning vil man ved hjælp af et termografikamera kunne finde utætheder. Dette foregår ved, at der etableres et undertryk i bygningen. Undertrykket vil bevirke, at kold udeluft trækkes ind gennem sprækker og revner, hvorved de omkringliggende områder afkøles.

Et termografibillede vil kunne vise, hvor gulvvarmeslangerne ligger og dermed være en hjælp ved lækage søgning.

Gulvvarme
Hvis gulvet ikke virker lige varmt over hele fladen, kan det skyldes, at varmeslangerne ikke er placeret hensigtsmæssigt, eller i nogle tilfælde en fejl eller lækage i gulvvarmesystemet. Et termografibillede vil kunne vise, hvor gulvvarmeslangerne ligger og dermed være en hjælp ved lækage søgning.